Världsarv

Världsarv

Så här kan man läsa om Världsarv:
Ett världsarv är ovärderligt för mänskligheten och ska skyddas och bevaras för all framtid. Runt om i världen finns 1154 världsarv i 167 länder.

Falun och Kopparbergslagen Världsarv

Världsarv i Sverige

Sverige har femton världsarv varav tre har mycket höga naturvärden. Allt eftersom vi besöker dem presenteras de här.

Montenegro Kotor Världsarv

Världsarv utomlands

När vi är ute och reser brukar vi försöka besöka världsarv. De vi besöker utomlands presenteras här.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *