Sverige,  Världsarv

Grimeton

Grimetons historiska radiostation fungerar fortfarande

Sen jag (Stefan) var liten har jag sett masterna, framförallt när vi har varit ute med båten i södra skärgården, och sett inåt land, åt sydost.
Men vi har aldrig funderat på att åka och kolla var, och varför, de höga masterna egentligen finns.
Inte visste vi att det handlar om en föregångare till dagens mobiltelefoner.
Grimeton
Innanför entrén finns massor av information om området, men även möjligheten att ta en fika.

Vi hade bestämt oss för att inte bara promenera i nationalparker utan också besöka världsarv i Sverige. Då passade Grimeton bra eftersom det ligger så nära Göteborg.

Framsidan på Grimetons radiostation.

Vi tog husbilen och körde till Grimeton öster om Varberg (eller väster om Ullared för den som väljer ett annat landmärke). Vi körde på kvällen och visste inte om vi skulle hitta nåt ställe att stanna för natten. Men alldeles bredvid radiostationen fanns en parkering för vanliga bilar och därtill en där husbilar fick stå. En annan husbil stod där när vi kom och sedan kom det ytterligare fler.
Dagen efter besökte vi den oerhört spännande, snart hundra år gamla, anläggningen för trådlös kommunikation. En väldigt tidig – och liiiite större – föregångare till våra mobiltelefoner.

För den teknikintresserade finns här många godsaker.

Radiostationen byggdes under några år i början av 1920-talet som en del i ett nätverk av radiosändare runt om i världen. Dess antenntorn är ett av västra Sveriges största byggnadsverk och ett  teknikhistoriskt monument.

När stationen byggdes strax efter första världskriget fanns behov av säkra och snabba förbindelser med USA. Behovet var stort av en ny radiostation i synnerhet i krigstid och 1920 beslöt riksdagen att satsa nästan fem miljoner kronor för en ny “storradiostation”.

För våra ögon ser allt ut att vara gammalt. Men när stationen togs i bruk var allt av modernaste snitt.

Utrustningen i Grimeton var toppmodern när den togs i bruk 1 december 1924. Den invigdes den 2 juli 1925 av kung Gustaf V och fanns med i ett internationellt nätverk av andra anläggningar. 

Kylanläggningen som håller ner temperaturen på apparaterna i radiostationen.

Radiostationen fick stor betydelse för telegramtrafiken över Atlanten under en lång tid. 

Det finns sex stycken 127 meter höga antenntorn som vi  åkt förbi massor av gånger utan att direkt fundera så mycket över.
Tornen är placerade med 380 meters mellanrum. Mellan tornen går ledare för antennströmmen och radiovågorna strålar ut från  antennledare, en från varje torn.

Här knappades budskapen in och sändes ut i världen.

Det var verkligen imponerande och intressant att besöka radiostationen. Både byggnaden där den fanns men också att se allt runt omkring och försöka förstå och sen inse hur stor betydelse den haft. Extra häftigt är det att den, till skillnad från andra liknande anläggningar runt om i världen  fortfarande fungerar.

I dessa dagar är det dessutom givande att kolla in något som handlar om att skapa kontakt för att människor i olika länder ska kunna komma närmare varandra. Det är också en guldgruva för den som är intresserad av teknik. Men man behöver verkligen inte vara någon tekniknörd för att få behållning av ett guidelett besök.
Gustav V invigde Grimetons radiostation. I samband med det skickades ett budskap direkt till den amerikanske presidenten Calvin Coolidge.
När Grimetons radiostadion utsågs till världsarv motiverade Världsarvskommittén det så här:
”Varbergs radiostation i Grimeton är ett unikt och enastående dokument som representerar utvecklingsprocessen för kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget. Varbergs radiostation är ett exeptionellt välbevarat exempel på ett telekommunikationscentrum som representerar de tekniska landvinningarna vid början av 1920-talet, samtidigt som det dokumenterar den fortsatta utvecklingen under tre årtionden.”
Källa: Riksantikvarieämbetets hemsida, raa.se.
Radiostationen i Grimeton skrevs in i världsarvslistan 2004. 
1 maj 2022
 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *