Övrigt

Övrigt Butrint

Butrint

Butrint var en levande stad under flera epoker. De äldsta lämningarna är runt 3000 år.

Övrigt Bunkrarna

Bunkrarna

Det fanns hundratusentals bunkrar. För dagens Albanien-besökare är de svårare att upptäcka.